Introductie Contactinformatie voor lokale besturen

De uitdaging Hoe vindt u als burger snel de weg naar (lokale) dienstverlening? Dat is de vraag waar dit project, "Contactinformatie voor lokale besturen", een antwoord op wil bieden. Lokale dienstverlening is erg versnipperd, en vaak is het voor de "modale" burger niet vanzelfsprekend om te weten voor welke diensten hij of zij in aanmerking komt. Zelf in het geval dat dit wel bekend is blijft de vraag vaak waar deze diensten kunnen worden genuttigd.

Spijtig genoeg hanteren verschillende overheden hele andere naamgeving omtrent overheidsdiensten- en producten. Vaak zijn ook de betrokken ambtenaren of loketten niet overal hetzelfde. Om een dergelijke diversiteit aan gegevens gestroomlijnd en toegankelijk te maken zijn er verschillende mogelijkheden: ofwel moeten alle lokale overheden dezelfde terminologie hanteren (wat niet mogelijk is en afdoet aan de diverse en gespecialiseerde dienstverlening), ofwel moet er een model worden opgebouwd waarin alle overheden deze contactinformatie kunnen gieten. Dit laatste vergt tijd en inspanning van erg veel partijen.

De oplossing? Gelukkig bestaat er nog een derde, pragmatische, oplossing, die gebruik maakt van het Semantisch Web. Deze technologie laat toe om diverse gegevens zodanig te publiceren dat zij onderling uitwisselbaar zonder verlies van eigenheid. Er wordt zo in feite een gedistribueerd woordenboek opgebouwd dat termen zoals "sportpromotor" en "sportfunctionaris" aan elkaar koppelt zonder voorbij te gaan aan afzonderlijke nuances.