gent Producten

Deze producten werden gevonden voor Gent. Klik een product aan om contactinformate te raadplegen.

Wilsverklaring tot euthanasie

LOD ID: 100

Productencatalogus: 163

Organisatie: Stad Gent

Laatste wilsbeschikking: de keuze voor crematie of begraving

LOD ID: 110

Productencatalogus: 777

Organisatie: Stad Gent

Subsidie voor het aanleggen van een groendak.

LOD ID: 117

Productencatalogus: 31

Organisatie: Stad Gent

Orgaandonatie

LOD ID: 131

Productencatalogus: 158

Organisatie: Stad Gent

Aangifte van een adreswijziging

LOD ID: 133

Productencatalogus: 926

Organisatie: Stad Gent

Onthaal nieuwe inwoners

LOD ID: 137

Productencatalogus: 13

Organisatie: Stad Gent

Reispas

LOD ID: 139

Productencatalogus: 150

Organisatie: Stad Gent

Reistoelating voor minderjarigen

LOD ID: 144

Productencatalogus: 747

Organisatie: Stad Gent

Elektronische identiteitskaart (eID)

LOD ID: 150

Productencatalogus: 148

Organisatie: Stad Gent

Uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden)

LOD ID: 160

Productencatalogus: 940

Organisatie: Stad Gent

Belgisch rijbewijs

LOD ID: 166

Productencatalogus: 925

Organisatie: Stad Gent

Wettiging handtekening

LOD ID: 183

Productencatalogus: 756

Organisatie: Stad Gent

Eensluidend verklaren van afschriften

LOD ID: 184

Productencatalogus: 3

Organisatie: Stad Gent

Kids-ID: Identiteitsdocument voor kinderen met Belgische nationaliteit jonger dan 12 jaar.

LOD ID: 20

Productencatalogus: 147

Organisatie: Stad Gent

Stemmen bij verkiezingen

LOD ID: 209

Productencatalogus: 731

Organisatie: Stad Gent

Attest hinder openbare werken

LOD ID: 270

Productencatalogus: 738

Organisatie: Stad Gent

Verkavelingsvergunning

LOD ID: 273

Productencatalogus: 570

Organisatie: Stad Gent

Stedenbouwkundige vergunning met uitgebreide dossiersamenstelling

LOD ID: 278

Productencatalogus: 620

Organisatie: Stad Gent

Milieuvergunning

LOD ID: 289

Productencatalogus: 517

Organisatie: Stad Gent

Gratis vuilniszakken

LOD ID: 296

Productencatalogus: 75

Organisatie: Stad Gent

Incontinentietoelage

LOD ID: 30

Productencatalogus: 904

Organisatie: Stad Gent

Geboorteaangifte

LOD ID: 32

Productencatalogus: 157

Organisatie: Stad Gent

Uittreksel uit geboorteakte

LOD ID: 33

Productencatalogus: 783

Organisatie: Stad Gent

Subsidies voor sport-en bewegingsactiviteiten in de buurt “Buurt beweegt gezond”

LOD ID: 388

Productencatalogus: 100

Organisatie: Stad Gent

Aangifte van een doodgeboren kind

LOD ID: 40

Productencatalogus: 743

Organisatie: Stad Gent

Erkenning van een kind

LOD ID: 42

Productencatalogus: 156

Organisatie: Stad Gent

Huwelijksaangifte

LOD ID: 46

Productencatalogus: 173

Organisatie: Stad Gent

Registratie poliovaccinatie

LOD ID: 56

Productencatalogus: 746

Organisatie: Stad Gent

Bouwafval inleveren

LOD ID: 60

Productencatalogus: 10

Organisatie: Stad Gent

Wettelijk samenwonen

LOD ID: 64

Productencatalogus: 144

Organisatie: Stad Gent

Internationaal rijbewijs

LOD ID: 7

Productencatalogus: 152

Organisatie: Stad Gent

Uittreksel uit echtscheidingsakte

LOD ID: 73

Productencatalogus: 785

Organisatie: Stad Gent

Uittreksel uit huwelijksakte

LOD ID: 75

Productencatalogus: 784

Organisatie: Stad Gent

Overlijdensaangifte

LOD ID: 80

Productencatalogus: 159

Organisatie: Stad Gent

Terugbrengen

LOD ID: 85

Productencatalogus: 118

Organisatie: Stad Gent

Arbeidstrajectbegeleiding

LOD ID: 96

Productencatalogus: 43

Organisatie: Stad Gent

Uittreksel uit overlijdensakte

LOD ID: 99

Productencatalogus: 782

Organisatie: Stad Gent

(NIET OPSLAAN - VOOR DEMO) Verlaagd BTW-tarief voor personen met een handicap voor de aankoop van een wagen of van onderdelen, en ook voor de onderhoud en de herstellingen.

LOD ID: 1

Productencatalogus: 811

Organisatie: Stad Gent

Melden aanleggen geveltuin

LOD ID: 119

Productencatalogus: 26

Organisatie: Stad Gent

Bewonersparkeren - Bewonerskaart

LOD ID: 15

Productencatalogus: 181

Organisatie: Stad Gent

Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind

LOD ID: 155

Productencatalogus: 740

Organisatie: Stad Gent

Registratie van een particuliere slachting

LOD ID: 189

Productencatalogus: 748

Organisatie: Stad Gent

Voorlopig rijbewijs

LOD ID: 29

Productencatalogus: 730

Organisatie: Stad Gent

Taxicheques

LOD ID: 6

Productencatalogus: 36

Organisatie: Stad Gent

Burenbemiddeling

LOD ID: 62

Productencatalogus: 897

Organisatie: Stad Gent

Belasting op het privaat gebruik van de openbare weg

LOD ID: 101

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Belasting op de banken

LOD ID: 102

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Belasting op de bedrijfsvestigingen

LOD ID: 103

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Aanvraag Erkenning Gentse Noord-Zuidvereniging

LOD ID: 104

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Wijk aan Zet: wijksubsidie - reglement en hoe aanvragen?

LOD ID: 105

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Aanvraag attest laatste wilsbeschikking

LOD ID: 111

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Subsidie voor klimaatprojecten

LOD ID: 112

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Subsidies voor erkende milieu- of natuurverenigingen

LOD ID: 113

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Projectsubsidie klimaatscholen

LOD ID: 120

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Vergunning voor het plaatsen van een regenwaterafvoerpijp op het openbaar domein

LOD ID: 122

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Aanvraag tijdelijke inname werf & signalisatie

LOD ID: 123

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Neem contact op met de opvoedingswinkel

LOD ID: 130

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Attest verklaring orgaandonatie

LOD ID: 132

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Verhuizen naar het buitenland

LOD ID: 134

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Huisnummering

LOD ID: 135

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Erkenning sociaal-culturele verenigingen

LOD ID: 138

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Subsidies voor amateurmuziekgroepen

LOD ID: 141

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Huursubsidies Toneel

LOD ID: 142

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Werkingssubsidies Toneel

LOD ID: 143

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Reispas nodig tijdens de Gentse Feesten

LOD ID: 145

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Voorlopig identiteitsbewijs voor -12 jarigen

LOD ID: 147

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Identiteitskaart - verlies of diefstal

LOD ID: 153

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Voorlopige identiteitskaart

LOD ID: 154

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Uittreksel uit het bevolkingsregister

LOD ID: 156

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Genealogsiche opzoekingen - stamboomonderzoek

LOD ID: 158

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Starterscontract

LOD ID: 159

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Opzoekingen - adressen en uittreksels

LOD ID: 161

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Vergunning voor een standplaats op het openbaar domein

LOD ID: 162

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Vergunning voor het plaatsen van een blikvanger of uitstalling op het openbaar domein

LOD ID: 164

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Personenlijsten en statistieken

LOD ID: 165

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Rijbewijs - verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging

LOD ID: 173

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Rijbewijs - Uitbreiding hogere categorie

LOD ID: 174

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Rijbewijs - auto

LOD ID: 175

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Rijbewijs - autobus

LOD ID: 177

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Rijbewijs - bromfiets

LOD ID: 178

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Rijbewijs - motorfiets

LOD ID: 179

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Rijbewijs - vrachtwagen

LOD ID: 180

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Rijgeschiktheidsattest

LOD ID: 181

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Beroepswijzigingen

LOD ID: 187

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Belasting op het verstrekken van logies

LOD ID: 194

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Belasting op de opslagplaatsen

LOD ID: 195

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Belasting op mobiele reclame zichtbaar van op de openbare weg

LOD ID: 198

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Belasting op de onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling

LOD ID: 199

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Tenlasteneming - borgstelling

LOD ID: 200

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Belasting op de motoren

LOD ID: 201

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Maak uw club bekend bij de Sportdienst

LOD ID: 202

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Belasting op de pompen

LOD ID: 203

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Belasting op de tweede verblijven

LOD ID: 204

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken

LOD ID: 205

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Belasting op onbebouwde bouwgronden in een woongebied

LOD ID: 207

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Studenten met vreemde nationaliteit

LOD ID: 208

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Bijkomende erkenning voor werking met jeugd (t.e.m. 18 jaar) en/of met personen met een handicap

LOD ID: 210

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Vergunning voor het organiseren van een evenement op het openbaar domein

LOD ID: 214

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Filmen in Gent: aanvraag

LOD ID: 215

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Vergunning voor straatanimatie - straatmuzikanten

LOD ID: 216

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Uithangbord of uitstek

LOD ID: 219

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Erkenning als Gentse vereniging met een sportaanbod

LOD ID: 220

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Meld de aanleg van uw geveltuin

LOD ID: 222

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Terugbetaling Kadervorming

LOD ID: 231

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus

LOD ID: 232

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Werkingssubsidies sportverenigingen

LOD ID: 234

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Subsidies voor ondersteuning sportieve evenementen

LOD ID: 236

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

LOD ID: 237

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Kampvervoer voor erkende Gentse jeugdverenigingen

LOD ID: 238

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Inschrijven

LOD ID: 242

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Erkenning als Gentse sportvereniging

LOD ID: 258

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Vergunning voor een aankondigingsbord of spandoek op het openbaar domein

LOD ID: 260

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op het openbaar domein

LOD ID: 262

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Wegvergunning - tijdelijke of permanente constructie op het openbaar domein

LOD ID: 263

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Aanvraag tijdelijke sportverzekering Bloso

LOD ID: 272

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Afwijking van de verkavelingsvoorschriften

LOD ID: 275

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Verkavelingswijziging

LOD ID: 276

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige dossiersamenstelling

LOD ID: 277

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Algemene info rond buitenschoolse opvang

LOD ID: 280

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Algemene info rond een onthaalgezin

LOD ID: 283

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Melding werken aan niet-beschermde constructie in een beschermd stads- of dorpsgezicht

LOD ID: 285

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Opleidingssubsidies sport

LOD ID: 288

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Vergunningen voor elektronisch versterkte muziek

LOD ID: 290

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Creatief Kwartier Rabot

LOD ID: 291

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Stemmen bij volmacht

LOD ID: 298

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Reiskostenvergoeding

LOD ID: 300

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Vrijstaande hoogstammige bomen op privaat terrein vellen

LOD ID: 301

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Stedenbouwkundig attest

LOD ID: 303

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

De Energiecentrale: Adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren

LOD ID: 305

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Sociaal pedagogische toelage

LOD ID: 31

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Stedenbouwkundig uittreksel - hoe vraag ik het aan en wat kost het?

LOD ID: 311

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Fiscaal attest sportkamp sportclub

LOD ID: 313

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Aanvraag Controle van een bouwlijn

LOD ID: 315

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Moestdazo? Eerste hulp bij eigen kweek

LOD ID: 316

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Huldiging sportkampioenen en uitreiking trofeeën voor sportverdienste

LOD ID: 317

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Investeringssubsidie voor jeugdverenigingen

LOD ID: 321

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Deelnamebewijs van sportactiviteit aanvragen

LOD ID: 322

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Pensioenaanvraag

LOD ID: 328

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Aanstiplijst Hemelwater (terrein < 250m²)

LOD ID: 329

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Aanstiplijst Hemelwater (terrein > 250m²)

LOD ID: 330

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Trottoirs en opritten

LOD ID: 331

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Woonpremie Woonkwaliteit

LOD ID: 332

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Reserveren van kampeerplaatsen en hutten op Camping Blaarmeersen

LOD ID: 333

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Conformiteitsattest aanvragen

LOD ID: 334

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Woonpremie Energie

LOD ID: 335

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Seizoensaanvraag sportaccommodaties clubs

LOD ID: 337

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Vergunning voor het plaatsen van een container op het openbaar domein voor verder uitbaten handelszaak tijdens verbouwingen

LOD ID: 338

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Belasting op het privaat gebruik van de openbare weg - Terrassen

LOD ID: 340

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Belasting op vaste reclame zichtbaar vanop de openbare weg

LOD ID: 341

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Werkingssubsidies voor Gentse Noord-Zuidverenigingen

LOD ID: 344

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Projectsubsidies sensibiliserende Noord-Zuidinitiatieven in Gent

LOD ID: 346

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Subsidie voor activiteiten in de Gentse Feesten

LOD ID: 348

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Genealogische opzoekingen

LOD ID: 35

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Gratis bouwadvies voor energiezuinig wonen en renoveren

LOD ID: 355

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Vergunning voetgangersgebied

LOD ID: 362

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Erkenning en subsidiëring van sociale voorzieningen en personen met een beperking

LOD ID: 363

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Zaalverhuur Jeugddienst Gent

LOD ID: 366

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Uitleendienst Jeugddienst

LOD ID: 367

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Uittreksel uit een nationaliteitsakte

LOD ID: 368

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Uittreksel uit een adoptieakte

LOD ID: 369

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Uittreksel uit erkenningsakte kind

LOD ID: 370

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Subsidie voor het aanleggen van een groene en avontuurlijke speelplaats

LOD ID: 371

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Aangifte kamerwoning of aangifte gewijzigde toestand kamerwoning

LOD ID: 374

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Subsidie voor interculturele activiteiten en projecten

LOD ID: 375

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Alles Kan projectsubsidie voor jongeren

LOD ID: 376

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Erkenning en subsidie als Gentse socio-culturele vereniging van etnisch-culturele minderheden

LOD ID: 377

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Subsidie duurzame wijken

LOD ID: 378

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Aanvraagformulier voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein

LOD ID: 380

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Aanvraag jaarvergunning openbaar domein

LOD ID: 381

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Toegankelijkheidstoelage voor jeugdwerk

LOD ID: 382

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Aanvraag tijdelijk parkeerverbod

LOD ID: 383

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Aanvraag tijdelijke signalisatie

LOD ID: 384

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Aanvraag subsidie Gezondheidsprojecten

LOD ID: 385

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Erkenning als gezondheidsvereniging

LOD ID: 386

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Gratis energiescan

LOD ID: 390

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Subsidie voor afvalpreventiemaatregelen gedurende Gentse Feesten

LOD ID: 392

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Speelstraten

LOD ID: 4

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Meldpunt Discriminatie

LOD ID: 44

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Huwelijk - voltrekking en ceremonie

LOD ID: 49

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Melding straatgeveltuin

LOD ID: 5

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Belgische nationaliteit

LOD ID: 53

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Inkomensvervangende tegemoetkoming

LOD ID: 54

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Integratietegemoetkoming

LOD ID: 57

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

LOD ID: 58

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Blindenstok

LOD ID: 66

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Noodfax

LOD ID: 67

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Tolk Vlaamse Gebarentaal

LOD ID: 68

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Subsidie elektrische (bak)fiets voor particulieren

LOD ID: 71

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Subsidie inschrijvingsgeld auto- of bakfietsdelen voor particulieren

LOD ID: 76

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Passieve openbaarheid van bestuur

LOD ID: 82

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Verlengen

LOD ID: 86

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Te laat...

LOD ID: 87

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Huren van Open Huizen, ontmoetingsplaatsen voor en door 55+

LOD ID: 91

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Kakkerlakken verwijderen

LOD ID: 94

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Rattenbestrijding

LOD ID: 97

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Sterilisatie van zwerfkatten

LOD ID: 98

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Erkenning milieu- en natuurverenigingen

LOD ID: 114

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Herbruikbare luiers: subsidie

LOD ID: 115

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Aanvraagformulier projectsubsidies sensibiliserende Noord-Zuidinitiatieven in Gent

LOD ID: 118

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Parkeercheques parkings

LOD ID: 127

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Tweede reispas

LOD ID: 140

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Reizen met minderjarigen

LOD ID: 146

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Token aanvragen

LOD ID: 149

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Provinciale vrijwilligersverzekering

LOD ID: 151

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Elektronische identiteitskaart (eID) - certificaten installeren

LOD ID: 152

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Gratis starten in Gent

LOD ID: 157

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Reserveren

LOD ID: 168

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Voorstellen van burgers

LOD ID: 169

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Verzoekschriften aan organen

LOD ID: 170

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Gemeentelijke volksraadpleging

LOD ID: 172

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Leger - militiegetuigschrift

LOD ID: 185

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Attest van legerdienst

LOD ID: 186

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Reisduiventillen

LOD ID: 190

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Evenement invoeren in de UiTdatabank

LOD ID: 193

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Meldingsformulier evenementen

LOD ID: 217

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Landbouwschade ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden

LOD ID: 221

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Gratis verwijderen van graffiti, affiches en zelfklevers

LOD ID: 223

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Activiteit reserveren in het educatief aanbod van de Milieudienst

LOD ID: 224

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Materiaal reserveren in het educatief aanbod van de milieudienst

LOD ID: 225

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Investeringssubsidie

LOD ID: 227

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Karweidienst voor jeugdverenigingen

LOD ID: 228

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Huursubsidie in geval van overmacht

LOD ID: 230

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Gent ondernemende stad

LOD ID: 240

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Verfraaiing handelspanden

LOD ID: 241

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Adreswijziging of mailadreswijziging op uw lenerskaart

LOD ID: 243

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Kopiëren, scannen, afdrukken

LOD ID: 244

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Verlies of beschadiging

LOD ID: 247

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Aanvragen uit een andere bibliotheek

LOD ID: 251

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Lenen als instelling/organisatie

LOD ID: 252

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Fiscaal attest kinderopvang en vrijetijd

LOD ID: 253

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Bib aan Huis

LOD ID: 254

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Internet & wifi

LOD ID: 255

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Klaskaarten

LOD ID: 265

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Gratis dienstverlening Jobcoaching - Taalcoaching

LOD ID: 267

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Gratis dienstverlening Jobcoaching - Taalcoaching

LOD ID: 268

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Opleiding 'Train the trainer: open communicatie op de werkvloer'

LOD ID: 269

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Inkomenscompensatievergoeding bij tijdelijke sluiting

LOD ID: 271

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Zaterdagopvang

LOD ID: 281

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Algemene info rond de kinderdagverblijven van de Stad Gent

LOD ID: 282

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Algemene info rond een peutertuin

LOD ID: 284

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Technische werken

LOD ID: 286

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Terreinaanlegwerken

LOD ID: 287

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Melding van de uitbreiding van een woning

LOD ID: 292

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Melding van een verbouwing van een gebouw zonder volumeuitbreiding

LOD ID: 293

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Melding in industriegebied

LOD ID: 294

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Melding Zorgwonen

LOD ID: 295

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Vergunning nachtwinkels en belwinkels

LOD ID: 299

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Toelage werkgroep jeugd

LOD ID: 302

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Subsidie Tijdelijke invulling van publieke ruimte en leegstaande gebouwen

LOD ID: 304

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Horeca-attest

LOD ID: 306

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Burenbemiddeling

LOD ID: 308

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Fiscaal attest

LOD ID: 312

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Informatie over rooilijnen

LOD ID: 314

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

erkenning als jeugdvereniging

LOD ID: 318

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Subsidie startende jeugdvereniging

LOD ID: 319

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Subsidie kleine herstellingen voor jeugdverenigingen

LOD ID: 320

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Ontlenen feestmateriaal

LOD ID: 324

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Vergunning dekenijfeest

LOD ID: 325

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Huursubsidie voor jeugdverenigingen

LOD ID: 342

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Terugbetaling gevolgde kadervorming voor jeugdleiders

LOD ID: 343

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Projectsubsidies voor projecten van Gentse verenigingen in het Zuiden: Gentenaars zonder Grenzen

LOD ID: 345

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Subsidies voor socio-culturele evenementen en feesten

LOD ID: 347

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Werkingstoelage jeugdhuis

LOD ID: 349

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Werkingstoelage atelierwerking

LOD ID: 350

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Werkingstoelage jeugdbeweging

LOD ID: 351

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Werkingstoelage jongerenbeweging

LOD ID: 352

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Werkingstoelage ander lokaal jeugdwerk

LOD ID: 353

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Werkingstoelage speelpleinwerkingen

LOD ID: 354

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Suggestie plaatsing nieuwe fietsenstalling

LOD ID: 356

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Melding van een probleem met een fietsenstalling

LOD ID: 357

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Melding van een achtergelaten fiets

LOD ID: 358

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Aanvraag huren parkeerplaats in een fietskluis

LOD ID: 359

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Fietsparkeerplaats in bewaakte stalling aan station Dampoort

LOD ID: 360

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst

LOD ID: 364

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

LOD ID: 365

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Familienaam wijzigen

LOD ID: 37

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Vaststelling van de afstamming

LOD ID: 39

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Voornaam - toekenning en wijziging

LOD ID: 41

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Parkeerkaart voor personen met een handicap

LOD ID: 45

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Dagcentrum met Bezigheidshome De Wal

LOD ID: 48

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Prijzen van Toewijding en van Zorg aan de Familie

LOD ID: 50

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Erkenning en subsidies van Gentse seniorenverenigingen

LOD ID: 55

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Teletolk

LOD ID: 70

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Echtscheiding in het buitenland

LOD ID: 72

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

(Semi)publieke laadpaal voor elektrische wagens voor bedrijven en organisaties

LOD ID: 74

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Huldiging huwelijksjubilea

LOD ID: 77

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Huldiging honderd- en meerjarigen

LOD ID: 78

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Subsidie elektrische deelwagen of CNG deelwagen

LOD ID: 79

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Lenen: hoeveel, hoe lang, hoeveel kost het?

LOD ID: 81

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Parkeerretributies

LOD ID: 401

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

voordracht kandidaat Samenlevingsprijs 2015

LOD ID: 393

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Tweede bewonersvergunning verlenging

LOD ID: 397

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Tijdelijke bewonersvergunning bij domiciliewijziging

LOD ID: 398

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Vergunning voor buitenlandse nummerplaten

LOD ID: 400

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Bezwaarschrift

LOD ID: 402

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Eerste bewonersvergunning

LOD ID: 394

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Eerste bewonersvergunning verlenging

LOD ID: 395

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

Tweede bewonersvergunning

LOD ID: 396

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent

PEP(-toestel) / Opladen PEP(-toestel)

LOD ID: 399

Productencatalogus:

Organisatie: Stad Gent