Welke informatie?

Domeinmodel

Contactinformatie heeft betrekking op een aantal onderling gerelateerde entiteiten. De meest vanzelfsprekende zijn organisaties, producten, personen en locaties. Het is echter niet de bedoeling om voor elk product of dienst rechtstreeks een persoon aan te duiden. Daarom introduceren we rollen en hoedanigheden. Om tot een sluitend domeinmodel te komen dat voor alle lokale besturen van toepassing kan zijn, werd er gebruik gemaakt van OSLO. Dit model werd vervolgens getoetst met een representatief aantal lokale besturen, wat leidt tot onderstaand resultaat. Voor elk van de hier genoemde entiteiten leverden een aantal deelnemende besturen gedetailleerde informatie, wat leidt tot een eerste, uitbreidbare bron van semantisch gestandaardiseerde contactinformatie.

domeinmodel

Ingelmunster

Overzicht Producten

ID Title Productencatalogus Productencatalogus ID Organisatie
ING579"Stedenbouwkundig attest"Ja579"Gemeente Ingelmunster"
ING148"EID - elektronische identiteitskaart"Ja148"Gemeente Ingelmunster"
ING768"Vergunning tijdelijk terras horeca"Ja768"Gemeente Ingelmunster"
ING62"Budgetbegeleiding"Ja62"OCMW Ingelmunster"

Overzicht Kanalen

ID Type
INGUNIKAN01Onthaal Gemeentehuis
INGUNIKAN02Loket burgerzaken
INGUNIKAN17Email
INGUNIKAN16Fax
INGUNIKAN03Telefoon
INGUNIKAN04website
INGUNIKAN05Onthaal Gemeentehuis
INGUNIKAN06Loket Technische dienst
INGUNIKAN18Email
INGUNIKAN19Fax
INGUNIKAN07Telefoon
INGUNIKAN08website
INGUNIKAN09Onthaal Gemeentehuis
INGUNIKAN10Loket Technische dienst
INGUNIKAN11Telefoon
INGUNIKAN22Fax
INGUNIKAN12website
INGUNIKAN13Onthaal Sociaal Huis
INGUNIKAN14Telefoon
INGUNIKAN15website
INGUNIKAN20Email
INGUNIKAN21Fax

Roeselare

Overzicht Producten

ID Title Productencatalogus Productencatalogus ID Organisatie
ROEUNIPRO148"Identiteitskaart"Ja148"STAD ROESELARE"
ROEUNIPRO579"Stedenbouwkundig attest"Ja579"STAD ROESELARE"
ROEUNIPRO768"Terrasvergunning"Ja768"STAD ROESELARE"
ROEUNIPRO947"Inrichten van een speelstraat"Ja947"STAD ROESELARE"
ROEUNIPRO945"Sportkamp"Ja945"STAD ROESELARE"
ROEUNIPRO181"Bewonerskaart"Ja181"OPTIMAL PARKING CONTROL"
ROEUNIPRO758"Instapstage (VDAB)"Ja758"VDAB"
ROEUNIPRO199"Opleidingscheques voor werknemers (VDAB)"Ja199"OCMW ROESELARE"

Overzicht Kanalen

ID Type
ROEUNIKAN01fysiek loket
ROEUNIKAN02fysiek loket
ROEUNIKAN03e-loket
ROEUNIKAN04e-mailadres
ROEUNIKAN05fax
ROEUNIKAN06contactformulier website
ROEUNIKAN07Brief
ROEUNIKAN08fysiek loket
ROEUNIKAN09e-mailadres
ROEUNIKAN10telefoon
ROEUNIKAN11website
ROEUNIKAN12contactformulier website
ROEUNIKAN13fysiek loket
ROEUNIKAN14e-mailadres
ROEUNIKAN15fax
ROEUNIKAN16fysiek loket
ROEUNIKAN17e-loket
ROEUNIKAN18telefoon
ROEUNIKAN19fysiek loket
ROEUNIKAN20contactformulier website
ROEUNIKAN21fysiek loket
ROEUNIKAN22fysiek loket
ROEUNIKAN23fysiek loket

Kortrijk

Overzicht Producten

ID Title Productencatalogus Productencatalogus ID Organisatie
KORUNIPRO01"EID - elektronische identiteitskaart"Ja148"Stad Kortrijk"
KORUNIPRO03"Vergunning tijdelijk terras horeca"Ja768"Stad Kortrijk"
KORUNIPRO04"Stedenbouwkundig attest"Ja579"Stad Kortrijk"
KORUNIPRO05"Inrichten van een speelstraat"Ja947"Stad Kortrijk"
KORUNIPRO06"Sporkamp"Ja945"Stad Kortrijk"
KORUNIPRO07"Instapstage"Nee"Stad Kortrijk"
KORUNIPRO02"Bewonerskaart"Ja181"AGB Parko"
KORUNIPRO05"Inrichten van een speelstraat"Ja947"VZW Sportplus"
KORUNIPRO06"Sporkamp"Ja945"VZW Sportplus"

Overzicht Kanalen

ID Type
KORUNIKAN01Fysiek Loket
KORUNIKAN02Callcenter
KORUNIKAN03website
KORUNIKAN04e-mailadres
KORUNIKAN05Fysiek Loket
KORUNIKAN06website
KORUNIKAN07telefonisch
KORUNIKAN08e-mailadres
KORUNIKAN09Call center
KORUNIKAN10Fysiek Loket
KORUNIKAN11Callcenter
KORUNIKAN12website
KORUNIKAN13e-mailadres
KORUNIKAN14website
KORUNIKAN15Fysiek loket
KORUNIKAN16Call center
KORUNIKAN17e-mailadres
KORUNIKAN18website
KORUNIKAN19Fysiek Loket
KORUNIKAN20Call center
KORUNIKAN21Call center
KORUNIKAN22Website
KORUNIKAN23Fysiek Loket
KORUNIKAN24telefonisch
KORUNIKAN25Call center
KORUNIKAN26Fysiek Loket
KORUNIKAN27website

Gent

Overzicht Producten

ID Title Productencatalogus Productencatalogus ID Organisatie
100Wilsverklaring tot euthanasieJa163Stad Gent
110Laatste wilsbeschikking: de keuze voor crematie of begravingJa777Stad Gent
117Subsidie voor het aanleggen van een groendak.Ja31Stad Gent
131OrgaandonatieJa158Stad Gent
133Aangifte van een adreswijzigingJa926Stad Gent
137Onthaal nieuwe inwonersJa13Stad Gent
139ReispasJa150Stad Gent
144Reistoelating voor minderjarigenJa747Stad Gent
150Elektronische identiteitskaart (eID)Ja148Stad Gent
160Uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden)Ja940Stad Gent
166Belgisch rijbewijsJa925Stad Gent
183Wettiging handtekeningJa756Stad Gent
184Eensluidend verklaren van afschriftenJa3Stad Gent
20Kids-ID: Identiteitsdocument voor kinderen met Belgische nationaliteit jonger dan 12 jaar.Ja147Stad Gent
209Stemmen bij verkiezingenJa731Stad Gent
270Attest hinder openbare werkenJa738Stad Gent
273VerkavelingsvergunningJa570Stad Gent
278Stedenbouwkundige vergunning met uitgebreide dossiersamenstellingJa620Stad Gent
289MilieuvergunningJa517Stad Gent
296Gratis vuilniszakkenJa75Stad Gent
30IncontinentietoelageJa904Stad Gent
32GeboorteaangifteJa157Stad Gent
33Uittreksel uit geboorteakteJa783Stad Gent
388Subsidies voor sport-en bewegingsactiviteiten in de buurt “Buurt beweegt gezond”Ja100Stad Gent
40Aangifte van een doodgeboren kindJa743Stad Gent
42Erkenning van een kindJa156Stad Gent
46HuwelijksaangifteJa173Stad Gent
56Registratie poliovaccinatieJa746Stad Gent
60Bouwafval inleverenJa10Stad Gent
64Wettelijk samenwonenJa144Stad Gent
7Internationaal rijbewijsJa152Stad Gent
73Uittreksel uit echtscheidingsakteJa785Stad Gent
75Uittreksel uit huwelijksakteJa784Stad Gent
80OverlijdensaangifteJa159Stad Gent
85TerugbrengenJa118Stad Gent
96ArbeidstrajectbegeleidingJa43Stad Gent
99Uittreksel uit overlijdensakteJa782Stad Gent
1(NIET OPSLAAN - VOOR DEMO) Verlaagd BTW-tarief voor personen met een handicap voor de aankoop van een wagen of van onderdelen, en ook voor de onderhoud en de herstellingen.Ja811Stad Gent
119Melden aanleggen geveltuinJa26Stad Gent
15Bewonersparkeren - BewonerskaartJa181Stad Gent
155Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kindJa740Stad Gent
189Registratie van een particuliere slachtingJa748Stad Gent
29Voorlopig rijbewijsJa730Stad Gent
6TaxichequesJa36Stad Gent
62BurenbemiddelingJa897Stad Gent
101Belasting op het privaat gebruik van de openbare wegNeeStad Gent
102Belasting op de bankenNeeStad Gent
103Belasting op de bedrijfsvestigingenNeeStad Gent
104Aanvraag Erkenning Gentse Noord-ZuidverenigingNeeStad Gent
105Wijk aan Zet: wijksubsidie - reglement en hoe aanvragen?NeeStad Gent
111Aanvraag attest laatste wilsbeschikkingNeeStad Gent
112Subsidie voor klimaatprojectenNeeStad Gent
113Subsidies voor erkende milieu- of natuurverenigingenNeeStad Gent
120Projectsubsidie klimaatscholenNeeStad Gent
122Vergunning voor het plaatsen van een regenwaterafvoerpijp op het openbaar domeinNeeStad Gent
123Aanvraag tijdelijke inname werf & signalisatieNeeStad Gent
130Neem contact op met de opvoedingswinkelNeeStad Gent
132Attest verklaring orgaandonatieNeeStad Gent
134Verhuizen naar het buitenlandNeeStad Gent
135HuisnummeringNeeStad Gent
138Erkenning sociaal-culturele verenigingenNeeStad Gent
141Subsidies voor amateurmuziekgroepenNeeStad Gent
142Huursubsidies ToneelNeeStad Gent
143Werkingssubsidies ToneelNeeStad Gent
145Reispas nodig tijdens de Gentse FeestenNeeStad Gent
147Voorlopig identiteitsbewijs voor -12 jarigenNeeStad Gent
153Identiteitskaart - verlies of diefstalNeeStad Gent
154Voorlopige identiteitskaartNeeStad Gent
156Uittreksel uit het bevolkingsregisterNeeStad Gent
158Genealogsiche opzoekingen - stamboomonderzoekNeeStad Gent
159StarterscontractNeeStad Gent
161Opzoekingen - adressen en uittrekselsNeeStad Gent
162Vergunning voor een standplaats op het openbaar domeinNeeStad Gent
164Vergunning voor het plaatsen van een blikvanger of uitstalling op het openbaar domeinNeeStad Gent
165Personenlijsten en statistiekenNeeStad Gent
173Rijbewijs - verlies, diefstal, vernietiging of beschadigingNeeStad Gent
174Rijbewijs - Uitbreiding hogere categorieNeeStad Gent
175Rijbewijs - autoNeeStad Gent
177Rijbewijs - autobusNeeStad Gent
178Rijbewijs - bromfietsNeeStad Gent
179Rijbewijs - motorfietsNeeStad Gent
180Rijbewijs - vrachtwagenNeeStad Gent
181RijgeschiktheidsattestNeeStad Gent
187BeroepswijzigingenNeeStad Gent
194Belasting op het verstrekken van logiesNeeStad Gent
195Belasting op de opslagplaatsenNeeStad Gent
198Belasting op mobiele reclame zichtbaar van op de openbare wegNeeStad Gent
199Belasting op de onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkavelingNeeStad Gent
200Tenlasteneming - borgstellingNeeStad Gent
201Belasting op de motorenNeeStad Gent
202Maak uw club bekend bij de SportdienstNeeStad Gent
203Belasting op de pompenNeeStad Gent
204Belasting op de tweede verblijvenNeeStad Gent
205Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerkenNeeStad Gent
207Belasting op onbebouwde bouwgronden in een woongebiedNeeStad Gent
208Studenten met vreemde nationaliteitNeeStad Gent
210Bijkomende erkenning voor werking met jeugd (t.e.m. 18 jaar) en/of met personen met een handicapNeeStad Gent
214Vergunning voor het organiseren van een evenement op het openbaar domeinNeeStad Gent
215Filmen in Gent: aanvraagNeeStad Gent
216Vergunning voor straatanimatie - straatmuzikantenNeeStad Gent
219Uithangbord of uitstekNeeStad Gent
220Erkenning als Gentse vereniging met een sportaanbodNeeStad Gent
222Meld de aanleg van uw geveltuinNeeStad Gent
231Terugbetaling KadervormingNeeStad Gent
232Aanvraagformulier Artiest zoekt FeestneusNeeStad Gent
234Werkingssubsidies sportverenigingenNeeStad Gent
236Subsidies voor ondersteuning sportieve evenementenNeeStad Gent
237Subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatorenNeeStad Gent
238Kampvervoer voor erkende Gentse jeugdverenigingenNeeStad Gent
242InschrijvenNeeStad Gent
258Erkenning als Gentse sportverenigingNeeStad Gent
260Vergunning voor een aankondigingsbord of spandoek op het openbaar domeinNeeStad Gent
262Vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op het openbaar domeinNeeStad Gent
263Wegvergunning - tijdelijke of permanente constructie op het openbaar domeinNeeStad Gent
272Aanvraag tijdelijke sportverzekering BlosoNeeStad Gent
275Afwijking van de verkavelingsvoorschriftenNeeStad Gent
276VerkavelingswijzigingNeeStad Gent
277Stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige dossiersamenstellingNeeStad Gent
280Algemene info rond buitenschoolse opvangNeeStad Gent
283Algemene info rond een onthaalgezinNeeStad Gent
285Melding werken aan niet-beschermde constructie in een beschermd stads- of dorpsgezichtNeeStad Gent
288Opleidingssubsidies sportNeeStad Gent
290Vergunningen voor elektronisch versterkte muziekNeeStad Gent
291Creatief Kwartier RabotNeeStad Gent
298Stemmen bij volmachtNeeStad Gent
300ReiskostenvergoedingNeeStad Gent
301Vrijstaande hoogstammige bomen op privaat terrein vellenNeeStad Gent
303Stedenbouwkundig attestNeeStad Gent
305De Energiecentrale: Adviespunt voor energiezuinig wonen en renoverenNeeStad Gent
31Sociaal pedagogische toelageNeeStad Gent
311Stedenbouwkundig uittreksel - hoe vraag ik het aan en wat kost het?NeeStad Gent
313Fiscaal attest sportkamp sportclubNeeStad Gent
315Aanvraag Controle van een bouwlijnNeeStad Gent
316Moestdazo? Eerste hulp bij eigen kweekNeeStad Gent
317Huldiging sportkampioenen en uitreiking trofeeën voor sportverdiensteNeeStad Gent
321Investeringssubsidie voor jeugdverenigingenNeeStad Gent
322Deelnamebewijs van sportactiviteit aanvragenNeeStad Gent
328PensioenaanvraagNeeStad Gent
329Aanstiplijst Hemelwater (terrein < 250m²)NeeStad Gent
330Aanstiplijst Hemelwater (terrein > 250m²)NeeStad Gent
331Trottoirs en oprittenNeeStad Gent
332Woonpremie WoonkwaliteitNeeStad Gent
333Reserveren van kampeerplaatsen en hutten op Camping BlaarmeersenNeeStad Gent
334Conformiteitsattest aanvragenNeeStad Gent
335Woonpremie EnergieNeeStad Gent
337Seizoensaanvraag sportaccommodaties clubsNeeStad Gent
338Vergunning voor het plaatsen van een container op het openbaar domein voor verder uitbaten handelszaak tijdens verbouwingenNeeStad Gent
340Belasting op het privaat gebruik van de openbare weg - TerrassenNeeStad Gent
341Belasting op vaste reclame zichtbaar vanop de openbare wegNeeStad Gent
344Werkingssubsidies voor Gentse Noord-ZuidverenigingenNeeStad Gent
346Projectsubsidies sensibiliserende Noord-Zuidinitiatieven in GentNeeStad Gent
348Subsidie voor activiteiten in de Gentse FeestenNeeStad Gent
35Genealogische opzoekingenNeeStad Gent
355Gratis bouwadvies voor energiezuinig wonen en renoverenNeeStad Gent
362Vergunning voetgangersgebiedNeeStad Gent
363Erkenning en subsidiëring van sociale voorzieningen en personen met een beperkingNeeStad Gent
366Zaalverhuur Jeugddienst GentNeeStad Gent
367Uitleendienst JeugddienstNeeStad Gent
368Uittreksel uit een nationaliteitsakteNeeStad Gent
369Uittreksel uit een adoptieakteNeeStad Gent
370Uittreksel uit erkenningsakte kindNeeStad Gent
371Subsidie voor het aanleggen van een groene en avontuurlijke speelplaatsNeeStad Gent
374Aangifte kamerwoning of aangifte gewijzigde toestand kamerwoningNeeStad Gent
375Subsidie voor interculturele activiteiten en projectenNeeStad Gent
376Alles Kan projectsubsidie voor jongerenNeeStad Gent
377Erkenning en subsidie als Gentse socio-culturele vereniging van etnisch-culturele minderhedenNeeStad Gent
378Subsidie duurzame wijkenNeeStad Gent
380Aanvraagformulier voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domeinNeeStad Gent
381Aanvraag jaarvergunning openbaar domeinNeeStad Gent
382Toegankelijkheidstoelage voor jeugdwerkNeeStad Gent
383Aanvraag tijdelijk parkeerverbodNeeStad Gent
384Aanvraag tijdelijke signalisatieNeeStad Gent
385Aanvraag subsidie GezondheidsprojectenNeeStad Gent
386Erkenning als gezondheidsverenigingNeeStad Gent
390Gratis energiescanNeeStad Gent
392Subsidie voor afvalpreventiemaatregelen gedurende Gentse FeestenNeeStad Gent
4SpeelstratenNeeStad Gent
44Meldpunt DiscriminatieNeeStad Gent
49Huwelijk - voltrekking en ceremonieNeeStad Gent
5Melding straatgeveltuinNeeStad Gent
53Belgische nationaliteitNeeStad Gent
54Inkomensvervangende tegemoetkomingNeeStad Gent
57IntegratietegemoetkomingNeeStad Gent
58Tegemoetkoming hulp aan bejaardenNeeStad Gent
66BlindenstokNeeStad Gent
67NoodfaxNeeStad Gent
68Tolk Vlaamse GebarentaalNeeStad Gent
71Subsidie elektrische (bak)fiets voor particulierenNeeStad Gent
76Subsidie inschrijvingsgeld auto- of bakfietsdelen voor particulierenNeeStad Gent
82Passieve openbaarheid van bestuurNeeStad Gent
86VerlengenNeeStad Gent
87Te laat...NeeStad Gent
91Huren van Open Huizen, ontmoetingsplaatsen voor en door 55+NeeStad Gent
94Kakkerlakken verwijderenNeeStad Gent
97RattenbestrijdingNeeStad Gent
98Sterilisatie van zwerfkattenNeeStad Gent
114Erkenning milieu- en natuurverenigingenNeeStad Gent
115Herbruikbare luiers: subsidieNeeStad Gent
118Aanvraagformulier projectsubsidies sensibiliserende Noord-Zuidinitiatieven in GentNeeStad Gent
127Parkeercheques parkingsNeeStad Gent
140Tweede reispasNeeStad Gent
146Reizen met minderjarigenNeeStad Gent
149Token aanvragenNeeStad Gent
151Provinciale vrijwilligersverzekeringNeeStad Gent
152Elektronische identiteitskaart (eID) - certificaten installerenNeeStad Gent
157Gratis starten in GentNeeStad Gent
168ReserverenNeeStad Gent
169Voorstellen van burgersNeeStad Gent
170Verzoekschriften aan organenNeeStad Gent
172Gemeentelijke volksraadplegingNeeStad Gent
185Leger - militiegetuigschriftNeeStad Gent
186Attest van legerdienstNeeStad Gent
190ReisduiventillenNeeStad Gent
193Evenement invoeren in de UiTdatabankNeeStad Gent
217Meldingsformulier evenementenNeeStad Gent
221Landbouwschade ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandighedenNeeStad Gent
223Gratis verwijderen van graffiti, affiches en zelfkleversNeeStad Gent
224Activiteit reserveren in het educatief aanbod van de MilieudienstNeeStad Gent
225Materiaal reserveren in het educatief aanbod van de milieudienstNeeStad Gent
227InvesteringssubsidieNeeStad Gent
228Karweidienst voor jeugdverenigingenNeeStad Gent
230Huursubsidie in geval van overmachtNeeStad Gent
240Gent ondernemende stadNeeStad Gent
241Verfraaiing handelspandenNeeStad Gent
243Adreswijziging of mailadreswijziging op uw lenerskaartNeeStad Gent
244Kopiëren, scannen, afdrukkenNeeStad Gent
247Verlies of beschadigingNeeStad Gent
251Aanvragen uit een andere bibliotheekNeeStad Gent
252Lenen als instelling/organisatieNeeStad Gent
253Fiscaal attest kinderopvang en vrijetijdNeeStad Gent
254Bib aan HuisNeeStad Gent
255Internet & wifiNeeStad Gent
265KlaskaartenNeeStad Gent
267Gratis dienstverlening Jobcoaching - TaalcoachingNeeStad Gent
268Gratis dienstverlening Jobcoaching - TaalcoachingNeeStad Gent
269Opleiding 'Train the trainer: open communicatie op de werkvloer'NeeStad Gent
271Inkomenscompensatievergoeding bij tijdelijke sluitingNeeStad Gent
281ZaterdagopvangNeeStad Gent
282Algemene info rond de kinderdagverblijven van de Stad GentNeeStad Gent
284Algemene info rond een peutertuinNeeStad Gent
286Technische werkenNeeStad Gent
287TerreinaanlegwerkenNeeStad Gent
292Melding van de uitbreiding van een woningNeeStad Gent
293Melding van een verbouwing van een gebouw zonder volumeuitbreidingNeeStad Gent
294Melding in industriegebiedNeeStad Gent
295Melding ZorgwonenNeeStad Gent
299Vergunning nachtwinkels en belwinkelsNeeStad Gent
302Toelage werkgroep jeugdNeeStad Gent
304Subsidie Tijdelijke invulling van publieke ruimte en leegstaande gebouwenNeeStad Gent
306Horeca-attestNeeStad Gent
308BurenbemiddelingNeeStad Gent
312Fiscaal attestNeeStad Gent
314Informatie over rooilijnenNeeStad Gent
318erkenning als jeugdverenigingNeeStad Gent
319Subsidie startende jeugdverenigingNeeStad Gent
320Subsidie kleine herstellingen voor jeugdverenigingenNeeStad Gent
324Ontlenen feestmateriaalNeeStad Gent
325Vergunning dekenijfeestNeeStad Gent
342Huursubsidie voor jeugdverenigingenNeeStad Gent
343Terugbetaling gevolgde kadervorming voor jeugdleidersNeeStad Gent
345Projectsubsidies voor projecten van Gentse verenigingen in het Zuiden: Gentenaars zonder GrenzenNeeStad Gent
347Subsidies voor socio-culturele evenementen en feestenNeeStad Gent
349Werkingstoelage jeugdhuisNeeStad Gent
350Werkingstoelage atelierwerkingNeeStad Gent
351Werkingstoelage jeugdbewegingNeeStad Gent
352Werkingstoelage jongerenbewegingNeeStad Gent
353Werkingstoelage ander lokaal jeugdwerkNeeStad Gent
354Werkingstoelage speelpleinwerkingenNeeStad Gent
356Suggestie plaatsing nieuwe fietsenstallingNeeStad Gent
357Melding van een probleem met een fietsenstallingNeeStad Gent
358Melding van een achtergelaten fietsNeeStad Gent
359Aanvraag huren parkeerplaats in een fietskluisNeeStad Gent
360Fietsparkeerplaats in bewaakte stalling aan station DampoortNeeStad Gent
364Vergunning voor de exploitatie van een taxidienstNeeStad Gent
365Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurderNeeStad Gent
37Familienaam wijzigenNeeStad Gent
39Vaststelling van de afstammingNeeStad Gent
41Voornaam - toekenning en wijzigingNeeStad Gent
45Parkeerkaart voor personen met een handicapNeeStad Gent
48Dagcentrum met Bezigheidshome De WalNeeStad Gent
50Prijzen van Toewijding en van Zorg aan de FamilieNeeStad Gent
55Erkenning en subsidies van Gentse seniorenverenigingenNeeStad Gent
70TeletolkNeeStad Gent
72Echtscheiding in het buitenlandNeeStad Gent
74(Semi)publieke laadpaal voor elektrische wagens voor bedrijven en organisatiesNeeStad Gent
77Huldiging huwelijksjubileaNeeStad Gent
78Huldiging honderd- en meerjarigenNeeStad Gent
79Subsidie elektrische deelwagen of CNG deelwagenNeeStad Gent
81Lenen: hoeveel, hoe lang, hoeveel kost het?NeeStad Gent
401ParkeerretributiesNeeStad Gent
393voordracht kandidaat Samenlevingsprijs 2015NeeStad Gent
397Tweede bewonersvergunning verlengingNeeStad Gent
398Tijdelijke bewonersvergunning bij domiciliewijzigingNeeStad Gent
400Vergunning voor buitenlandse nummerplatenNeeStad Gent
402BezwaarschriftNeeStad Gent
394Eerste bewonersvergunningNeeStad Gent
395Eerste bewonersvergunning verlengingNeeStad Gent
396Tweede bewonersvergunningNeeStad Gent
399PEP(-toestel) / Opladen PEP(-toestel)NeeStad Gent

Destelbergen

Overzicht Producten

ID Title Productencatalogus Productencatalogus ID Organisatie
DESUNIPRO01"EID - elektronische identiteitskaart"Ja148"Gemeente Destelbergen"
DESUNIPRO02"Speelstraat"Ja947"Gemeente Destelbergen"
DESUNIPRO03"Sportkamp"Ja945"Gemeente Destelbergen"
DESUNIPRO04"Stedenbouwkundig attest"Ja579"Gemeente Destelbergen"
DESUNIPRO05"Budgetbegeleiding"Ja62"OCMW Destelbergen"

Overzicht Kanalen

ID Type
DESUNIKAN01Fysiek Loket
DESUNIKAN02e-mailadres
DESUNIKAN03telefoon
DESUNIKAN04website
DESUNIKAN05contactformulier
DESUNIKAN06Fysiek Loket
DESUNIKAN07e-mailadres
DESUNIKAN08telefoon
DESUNIKAN09website
DESUNIKAN10contactformulier
DESUNIKAN11Brief
DESUNIKAN12Fysiek Loket
DESUNIKAN13e-mailadres
DESUNIKAN14telefoon
DESUNIKAN15website
DESUNIKAN16Fysiek Loket
DESUNIKAN17e-mailadres
DESUNIKAN18telefoon
DESUNIKAN19website
DESUNIKAN20Brief
DESUNIKAN21Fysiek Loket
DESUNIKAN22e-mailadres
DESUNIKAN23telefoon
DESUNIKAN24website
DESUNIKAN25Brief